Ανιχνευτές Apollo

Οπτικός ανιχνευτής καπνού

55000-1222

 

Φωτοηλεκτρική ανίχνευση διεσπαρμένου φωτός στην προς τα εμπρός ανίχνευση σωματιδίων καπνού

 

 

 

 

 

 

 

 


Aνιχνευτής ιονισμού

55000-2171

Intergrating ανιχνευτής ιονισμού καπνού με επιβεβαίωση συναγερμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Θερμικός ανιχνευτής

55000-1222

 

Θερμικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 85°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Θερμικός και θερμοδιαφορικός

55000-1222

 

Θερμικός και θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 65°C