Ασύρματες παγίδες

DCT2

MG-DCT2

 • Ένας υψηλής ευαισθησίας διακόπτης reed .
 • Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 40 μέτρα .
 • Διακόπτης anti-tamper.

 

 

 

 

 

 


DCTXP2

MG-DCTXP2

 • Δύο ζώνες με κάθε ζώνη να είναι ανεξάρτητη και να έχει το δικό της σειριακό αριθμό.
 • Ζώνη 1 – Ένας υψηλής ευαισθησίας διακόπτης reed
 • Ζώνη 2 – Απλή είσοδος πομπού (N.Ο./ Ν.C.).
 • Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 60 μέτρα

 

 

 

 

 

 

 

 


DCT10

MG-DCT1

 • Δύο ζώνες με κάθε ζώνη να είναι ανεξάρτητη και να έχει το δικό της σειριακό αριθμό.
 • Ζώνη 1 – Ένας υψηλής ευαισθησίας διακόπτης reed
 • Ζώνη 2 – Ενιαία είσοδος πομπού (N.Ο./Ν.C.).
 • Εμβέλεια σε τυπικό οικιακό περιβάλλον: 70