Εσωτερικοί ανιχνευτές

PRO 476+

476PLUS

 • Πάρα πολύ υψηλή προστασία από EMI και RFI.
 • Η πλακέτα περιλαμβάνει μόνον υλικά επιφανειακής στήριξης.
 • Αυτόματη επεξεργασία – προσαρμογή παλμών (Patented).
 • Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

 

 

 

 

 

 

 


DG55

DG55

 • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο (patent).
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
 • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
 • Ψηφιακό φίλτρο απόρριψης ψευδοσυναγερμών βασισμένο σε αλγόριθμο με ρυθμιζόμενη ευαισθησία

 

 

 

 

 

 

 


DG75

 

DG75

 • Εξαιρετικά αξιόπιστο χωρίς ψεύτικους συναγερμούς
 • Δύο διπλά συμμετρικά πυροευαίσθητα στοιχεία (patent).
 • Ιδανικό για χώρους με ζώα μέχρι 40 Kg.
 • Ψηφιακή διπλή συμμετρική ανίχνευση.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
 • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.

 

 

 

 

 

 

 


DG466 360°

DG466

 • Ο Paradome DG466 ανιχνεύει την κίνηση εισερχόμενου ή εξερχόμενου ατόμου, Ως εκ τούτου είναι ιδανικός για την χρήση του σε ανοιχτά μπαλκόνια ή αυτόματες πόρτες.
 • Δύο διπλά ανεξάρτητα πυροευαίσθητα στοιχεία (καθορίζουν αν η κίνηση είναι από εισερχόμενο ή εξερχόμενο άτομο)
 • Ένα relay για την ανίχνευση εισερχόμενης κίνησης και ένα relay για την ανίχνευση εξερχόμενης κίνησης

 

 

 

 

 

 


460

460p

 

 • Κατακόρυφος ανιχνευτής.
 • Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές Access Control, όπως επίσης και σε συστήματα ασφαλείας ή ανοίγματος θυρών.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα.
 • Αυτόματη προσαρμογή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο.

 

 

 

 


 525DM

525DM

 • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο.
 • Ψηφιακή διπλή συμμετρική ανίχνευση.
 • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
 • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
 • Ψηφιακό φίλτρο απόρριψης ψευδοσυναγερμών βασισμένο σε αλγόριθμο με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
 • Ανιχνευτής μικροκυματικός.