Πίνακες evo

EVO192

EVO192

 

  • Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ασφαλείας, με δυνατότητα σύνδεσης έως και 254 modules.
  • Μέγιστος αριθμός ζωνών 192, 8 διπλασιαζόμενες στην κύρια πλακέτα του κέντρου και 4 πραγματικά υποσυστήματα (partitions).
  • 8 on-board ζώνες (16 με διπλασιασμό ζώνης).
  • Περιλαμβάνει δυνατότητες σύνδεσης και λειτουργίας Access Control
  • Υποστηρίζει τα modules σειράς PCS, το module ΙΡ 100, και τον VDMP3

 


 

EVOHD

EVOHD

  • Το EVOHD είναι η βελτιωμένη έκδοση του EVO192 και είναι ο πυρήνας του συστήματος Insight, και υποστηρίζει τα HD77 / HD77W. Μας παρέχει ποιο γρήγορο και αξιόπιστο κωδικοποιητή σε γραμμές VOIP στα 1,200 baud και μεγάλο τροφοδοτικό 3.5A με γρήγορη προσαρμοστική φόρτιση της μπαταρίας. Χρησιμοποιώντας μετασχηματιστή 75VA, τα 2A της τροφοδοσίας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην βοηθητική έξοδο AUX και στην φόρτιση της μπαταρίας 7AH μέσα σε λίγες ώρες.