Πυρανίχνευση Fighter MP

Fighter MP

 Fighter

Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & κατάσβεσης βασισμένο σε τεχνολογία Bus. Η λειτουργία γίνεται μέσω μενού τριών επιπέδων πρόσβασης. Ευελιξία και οικονομία στην εγκατάσταση.

 • Επεκτασιμότητα ζωνών:Από 8 μέχρι 72 είσοδοι συμβατικών αναλογικών ανιχνευτών, με τη χρήση πλακετών επέκτασης διασυνδεδεμένων μέσω του BUS 4-καλωδίων.
 • Λειτουργία Cross-zoning/κατάσβεσης: Έως και 18 περιοχές κατάσβεσης σε ένα πλήρως εγκατεστημένο σύστημα.
 • Επεκτασιμότητα εξόδων: από 8 μέχρι 72 ρελέ με τη χρήση πλακετών επέκτασης διασυνδεδεμένων μέσω του BUS 4-καλωδίων.
 • Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, για λειτουργίες επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος:
 • Δύο γενικές έξοδοι ρελέ συναγερμού24VDC/1A max (επιβλεπόμενες):
 • Μία γενική έξοδος ρελέ σφάλματος : Ξηρή επαφή ρελέ 3A max. Ενεργοποιείται με την ανίχνευση σφάλματος.
 • Επέκταση τροφοδοτικού: Έως και 16 τροφοδοτικά FPS5 μπορούν να συνδεθούν στις πλακέτες επέκτασης.
 • Κωδικοποιητής: Είναι δυνατή η επικοινωνία του συστήματος Fighter με Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων μέσω PSTN τηλεφωνικής γραμμής με την χρήση πρωτοκόλλου Contact ID.
 • Αυτόματη αναγνώριση εγκατάστασης module επέκτασης (ζωνών, ρελέ, πληκτρολογίων).
 • Απομόνωση των εισόδων ζωνών και των εξόδων ρελέ: Ο
 • Λειτουργία Ιntellizone (Επιβεβαίωση συναγερμού):
 • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας:
 • 3 επιλογές για γενική εκκένωση κτηρίου:
 • Walk test: Ο χρήστης μπορεί να θέσει τον πίνακα πυρανίχνευσης σε κατάσταση ελέγχου.
 • Καταγραφή συμβάντων: Αποθήκευση έως και 1.000 συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του συστήματος.
 • Δυνατότητα επίβλεψης (Monitoring), χειρισμού και προγραμματισμού του συστήματος μέσω RS-232 και τη χρήση του ειδικού λογισμικού Fighter ProVision και του FRS-232 module.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης, χειρισμού και προγραμματισμού τ
 • Πιστοποιημένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (Κατάσβεση). Αριθμός Πιστοποίησης 123-CPD-0308, 2 Ιουλίου 2012.

 


Fighter KSDA

Fighter_Keypad

Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο – επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων(4 x 20).

 • Προγραμματισμός μέσω μενού για εύκολη ρύθμιση του συστήματος .
 • Ενδεικτικά LED κατάστασης τροφοδοσίας, ένδειξης κατάστασης συναγερμού και προβλήματος.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για πρόσβαση στον χειρισμό – προγραμματισμό (access level).
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, διαδικασίας TEST ενδείξεων πληκτρολογίων.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για reset του συστήματος.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για εντολή σίγασης σειρήνων και buzzer.
 • 4 πλήκτρα επιλογής – φιλτράρισμα ενδείξεων των καταστάσεων του συστήματος (alarm fault bypass log )
 • 12 αλφαριθμητικά πλήκτρα για τον προγραμματισμό του συστήματος και των περιγραφών των ζωνών.
 • 4 πλήκτρα πλοήγησης στο μενού του πληκτρολογίου.