Πυρανίχνευση Matrix

MATRIX2004 /MATRIX2024

matrixg

Πίνακες πυρανίχνευσης από 4 έως και 24 ζώνες από την Paradox Hellas

Γενικά Χαρακτηριστικά:

 • Ζώνες σύνδεσης ανυχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς επιτηρούμενες με EOL αντιστάσεις.
 • Γενική έξοδος συναγερμού επιτηρούμενη με EOL αντίσταση, τάση 24VDC και ρεύμα 1Α.
 • Γενική έξοδος Προβλήματος (ελεύθερες επαφές Relay NC, COM, NO).
 • Ανίχνευση και σηματοδότηση προβλήματος σε περίπτωση γείωσης οποιουδήποτε καλωδίου της εγκατάστασης (earth fault).
 • Κλειδοδιακόπτης τριών θέσεων γιά την επιλογή επιπέδου πρόσβασης 1 & 2 και εντολή εκκένωσης χώρου.
 • Φωτιζόμενα κατά την ενεργοποίησή τους πλήκτρα για Reset, Silence, Test και απομόνωση των ζωνών του κέντρου.
 • Απεικόνιση όλων των καταστάσεων του κέντρου από  LEDs.
 • Ηχητική ενημέρωση του χρήστη για τις καταστάσεις συναγερμού και προβλήματος (Buzzer).
 • Δυνατότητα απομόνωσης ζωνών από το πληκτρολόγιο στην πρόσοψη του κέντρου.
 • Δυνατότητα ελέγχου των ανιχνευτών της εγκατάστασης (walk test).
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης συναγερμού από ζώνη – ζώνες (intellizone).
 • Καταγραφή των συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του κέντρου με ημερομηνία και ώρα του συμβάντος.
 • Τροφοδοτικό πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία BS5839 Part 2 του 1988.
 • Έλεγχος και σηματοδότηση προβλήματος σε διακοπή κύριας τροφοδοσίας, πτώση μπαταρίας, κατεστραμμένης μπαταρίας.
 • Πιστοποιήσεις: EC με Αριθμό Πιστοποίησης 00223/101/1/2010 και CPD με Αριθμό Πιστοποίησης 1293-CPD-0185 με πλήρη συμβατότητα στην οδηγία ΕΝ54 Part 2 και 4 του 1998